Träd


Äppelträd

Fjäderkaragan Caragana arborescens 'Lorbergii'

Höjd 1,5-2m.
Snabb- och upprättväxande med hängande toppar.
Gula blommor med fjäderliknande blad. Anspråkslösa jordkrav, men gärna kalkrika, torra platser i sol-halvskugga. Tålig mot torka, salt och avgaser.
Tips! Bind ihop grenarna till vintern

Hängkaragan Caragana arborescens 'Pendula'

Höjd 2-3m, zon 5. Toppympat litet träd med hängande grenar och gula blommor i maj. Anspråkslösa jordkrav, men gärna kalkrika, torra platser i sol-halvskugga. Tålig mot torka, salt och avgaser.

Näverhägg Prunus maackii

Höjd 10-12 m
Relativt snabbväxande med rundad
krona. Vita blommor i maj/juni. Gul höstfärg.
Vacker gulbrun stam. Sol/halvskugga

Jättepoppel ”Kiruna” 150-200 cm

Sibirisk Lärk Larix sibirica

Höjd 15-20 m. Yngre skott ljusgula och glänsande

Virginiahägg Prunus virginiana 'Shubert'

Höjd 10 m i Zon 7
Sol till halvskugga i mullrik jord
Bör ej beskäras.

Norland & Lepas melon, Borgovskoje

Hägg Prunus padus fk Ultuna E

Höjd 8-12 m.
Vita doftande blommor i maj.
Svarta bär.
Kraftigt, brett, upprätt växtsätt.
Vita starkt doftande blommor i maj.
Gul höstfärg.

Näverhägg 150-200 cm

Nordhägg Laila

Höjd 8-12 m
Upprättväxande
Vita blommor i maj-juni, svarta frukter
Mindre känslig för häggspinnmal.
Näringsrik jord sol/halvskugga

Jättepoppel "Kiruna" 200-250 cm

Finsk rödbjörk 60 cm