Prydnadsbuskar


Björkspirea Tor Spirea betulifolia

Höjd 0,8-1,2 m
Vackert rundad form, rikblommig med
Vita blomklasar, vackra höstfärger

Blåtry (E-planta)

Brudspirea

Norsk brudspirea Zon 7 Sirlig buske med vit blom Höjd: 1-1,5 meter

Praktspirea Spiraea japonica 'Odensala'

Höjd ca 1 m
Kraftigväxande frodig buske
Stora ljusrosa blomkorgar i juli/aug

Hängsyrén

Björkspirea (2 l)

Zon 7-8 Rundväxande buske med vit blom Höjd: 1-1,2 meter

Blåtry större

Norsk Brudspirea Grefsheim

Höjd 1-1,5 m
Upprätt, tät buske m överhängande grenar.
Vita blommor i klasar på skotten

Praktspirea Spiraea japonica 'Little Princess' E

Höjd 0,5-0,8 m
Liten söt buske som passar i rabatten med lågt, rundat växtsätt.
Rikligt m rosa blomsamlingar i juni-juli Sol.
Alla jordar utom riktigt näringsfattiga

Passar även som Friväxande häckar, i slänter, samplantering, marktäckare i ljusa lägen Klipp ner på senvintern för rikligare blomning.

Ungersk syrén

Zon 7 Höjd: 3-5 meter

Björkspirea (3,5 l)

Skärmtry Lycksele

Klasespirea

Sibirisk Spirea Spiraea trilobata

Höjd 0,5 - 1 m Kompakt, tätt förgrenat växtsätt. Vita blommor i mångblomiga runda klasar i maj-juni. Sol-halvskugga, tål skugga.

Ungersk syrén Syringa josikaea 'Holger'

Vita blommor i upprätta, stora klasar. Stelt upprättväxande.

Prestonsyrén Elinor är en mycket hårdig syren som kan bli uppåt 3-4 meter hög.

Prestonsyrén Elinor är en mycket hårdig syren som kan bli uppåt 3-4 meter hög.

Häggmispel Amelanchier spicata

Höjd 2-4 m
Stor buske med bred, äggformad krona.
Solitär eller grupper i trädgårdar och parker. Vita blommor i lövsprickningen.
Gärna soliga lägen.

Rönn Sorbus aucuparia fk Västeråker E

Höjd 10 - 15 m. Bredd 6 - 8 m. Vita blommor maj-juni. Orangeröda rönnbär. Orangeröd höstfärg. Sol-halvskugga, anspråkslös men gärna väldränerad jord. Vindtålig.

Häckoxbär Cotoneaster lupidus

Höjd 1-2 m
Rödbrun höstfärg, näringsrik jord

Häggmispel (E-planta)

Skogsolvon 'Snöbollsbuske' Viburnum opulus 'Pohjan Neito'

Höjd 150-250cm
Sol, halvskugga eller skugga
Bollformiga gräddvita blomklasar
Näringsrik jord, mullrik jord och väldränerad jord.

Silverbuske

Korallkornell

Höjd 3 m, zon 7. Illröda, dekorativa grenar. Buskage eller som solitär. Finast blir den om man klipper tillbaka den kontinuerligt med kraftig beskärning och låter unga skott komma fram. De är rödast.

Ölandstok ”Fridhem”

Höjd 1 - 1,5 m
Medelstor buske, upprättväxande.
Gula blommor.
Tidigt grön, tidig invintring.
Sol. Anspråkslös, tål torka.
Friväxande häck, i grupper.