Bärbuskar


Måbär Schmidt

Höjd ca 1-2 m
Tät upprättväxand buske
Anspråkslös sol/halvskugga

Svartvinbär Polar

Röda vinbär

Blåtry Lonicera Caerulea

Falun E-planta
Höjd 1,5 – 2 m
Tät buske med gulvita blommor i Juni. Mycket tålig, kan stå i norr

Allåkerbär

Svartvinbär Öjebyn

Blåbärstry Lonicera Duet

Svartvinbär Öjebyn stam

Blåbärstry Sinoglaschka